Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vì sao vùng Cổ bắc và Tân bắc có hệ động vật về cơ bản là giống nhau? Sự tồn tại một số loài đặc trưng ở mỗi vùng được giải thích như thế nào?

Vì sao vùng Cổ bắc và Tân bắc có hệ động vật về cơ bản là giống nhau? Sự tồn tại một số loài đặc trưng ở mỗi vùng được giải thích như thế nào?

Xem lời giải

Giải thích vì sao ngày nay thú có túi chỉ có ở lục địa Úc mà không tồn tại ở các lục địa khác?

Giải thích vì sao ngày nay thú có túi chỉ có ở lục địa Úc mà không tồn tại ở các lục địa khác?

Xem lời giải

Giải thích vì sao hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn ở đảo lục địa?

Giải thích vì sao hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn ở đảo lục địa?

Xem lời giải

Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải