CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu
Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu được hình thành bằng con đường nào?

Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu được hình thành bằng con đường nào?

Xem lời giải

Hãy giải thích vì sao hiện nay các cơ thể sống không có khả năng hình thành bằng con đường vô cơ.

Hãy giải thích vì sao hiện nay các cơ thể sống không có khả năng hình thành bằng con đường vô cơ.

Xem lời giải

Câu 1 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem bảng 44 và chỉ ra đặc điểm địa chất, khí hậu và sinh vật điển hình của các đại và kỉ cũng như mối tương quan giữa điều kiện địa chất, khí hậu với sinh vật.

Xem bảng 44 và chỉ ra đặc điểm địa chất, khí hậu và sinh vật điển hình của các đại và kỉ cũng như mối tương quan giữa điều kiện địa chất, khí hậu với sinh vật.

Xem lời giải

Câu 1 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 184 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người vượn hóa thạch với vượn người.

Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người vượn hóa thạch với vượn người.

Xem lời giải

Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người đứng thẳng Homo erectus với người vượn hóa thạch.

Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người đứng thẳng Homo erectus với người vượn hóa thạch.

Xem lời giải

Câu 1 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất