Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Quan sát hình 32.1: Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các loài?

Câu hỏi trang 127 SGK Sinh 12 nâng cao: Quan sát hình 32.1: Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các loài? Vì sao các cơ quan tương đồng lại có những đặc điểm giống nhau?

Xem lời giải

Từ những thông tin trên, hãy cho biết thế nào là cơ quan tương tự?

Câu hỏi trang 130 Sinh 12 nâng cao: Từ những thông tin trên, hãy cho biết thế nào là cơ quan tương tự?

Xem lời giải

Quan sát hình 32.2, có nhận xét gì về những điểm giống nhau trong giai đoạn đầu phát triển của phôi ở các sinh vật nêu trên? Từ đó rút ra được kết luận gì về mối quan hệ của chúng?

Câu hỏi trang 131 SGK Sinh 12 nâng cao: Quan sát hình 32.2, có nhận xét gì về những điểm giống nhau trong giai đoạn đầu phát triển của phôi ở các sinh vật nêu trên? Từ đó rút ra được kết luận gì về mối quan hệ của chúng?

Xem lời giải

Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải