CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Từ kiến thức đã học, hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam về một vài giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế lai. Từ kiến thức đã học, hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam về một vài giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế lai.

Từ kiến thức đã học, hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam về một vài giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế lai.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 91 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 91 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 91 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Hãy nêu các tác nhân vật lí, hóa học dùng để gây đột biến. Hãy nêu các tác nhân vật lí, hóa học dùng để gây đột biến.

Hãy nêu các tác nhân vật lí, hóa học dùng để gây đột biến.

Xem chi tiết
Hãy cho biết để gây đột biến ở thực vật bằng tác nhân vật lí, người ta tiến hành như thế nào. Hãy cho biết để gây đột biến ở thực vật bằng tác nhân vật lí, người ta tiến hành như thế nào.

Hãy cho biết để gây đột biến ở thực vật bằng tác nhân vật lí, người ta tiến hành như thế nào.

Xem chi tiết
Hãy cho biết cơ chế gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X do chất 5-BU gây nên. Hãy cho biết cơ chế gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X do chất 5-BU gây nên.

Hãy cho biết cơ chế gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X do chất 5-BU gây nên.

Xem chi tiết
Hãy cho biết cơ chế gây đa bội thể ở thực vật của chất cônsixin. Hãy cho biết cơ chế gây đa bội thể ở thực vật của chất cônsixin.

Hãy cho biết cơ chế gây đa bội thể ở thực vật của chất cônsixin.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Từ kiến thức đã học, hãy cho biết công nghệ tế bào là gì. Từ kiến thức đã học, hãy cho biết công nghệ tế bào là gì.

Từ kiến thức đã học, hãy cho biết công nghệ tế bào là gì.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 97 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Quan sát hình 25.1, hãy cho biết kĩ thuật chuyển gen có mấy khâu chủ yếu? Quan sát hình 25.1, hãy cho biết kĩ thuật chuyển gen có mấy khâu chủ yếu?

Quan sát hình 25.1, hãy cho biết kĩ thuật chuyển gen có mấy khâu chủ yếu?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài