CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ. Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ.

Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ.

Xem chi tiết
Quan sát hình 27.1, hãy cho biết: Quan sát hình 27.1, hãy cho biết:

Quan sát hình 27.1, hãy cho biết:

Xem chi tiết
Hãy phân biệt đồng sinh cùng trứng và khác trứng. Hãy phân biệt đồng sinh cùng trứng và khác trứng.

Hãy phân biệt đồng sinh cùng trứng và khác trứng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Hãy mô tả một số bệnh, tật di truyền đã học. Hãy mô tả một số bệnh, tật di truyền đã học.

Hãy mô tả một số bệnh, tật di truyền đã học.

Xem chi tiết
Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21. Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21.

Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây: Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây:

Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài