Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 7 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 7 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 8 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 8 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 7 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 7 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 8 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 8 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết


Gửi bài