CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát hình 32.1: Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các loài?

Câu hỏi trang 127 SGK Sinh 12 nâng cao: Quan sát hình 32.1: Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các loài? Vì sao các cơ quan tương đồng lại có những đặc điểm giống nhau?

Xem lời giải

Từ những thông tin trên, hãy cho biết thế nào là cơ quan tương tự?

Câu hỏi trang 130 Sinh 12 nâng cao: Từ những thông tin trên, hãy cho biết thế nào là cơ quan tương tự?

Xem lời giải

Quan sát hình 32.2, có nhận xét gì về những điểm giống nhau trong giai đoạn đầu phát triển của phôi ở các sinh vật nêu trên? Từ đó rút ra được kết luận gì về mối quan hệ của chúng?

Câu hỏi trang 131 SGK Sinh 12 nâng cao: Quan sát hình 32.2, có nhận xét gì về những điểm giống nhau trong giai đoạn đầu phát triển của phôi ở các sinh vật nêu trên? Từ đó rút ra được kết luận gì về mối quan hệ của chúng?

Xem lời giải

Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 132 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Vì sao vùng Cổ bắc và Tân bắc có hệ động vật về cơ bản là giống nhau? Sự tồn tại một số loài đặc trưng ở mỗi vùng được giải thích như thế nào?

Vì sao vùng Cổ bắc và Tân bắc có hệ động vật về cơ bản là giống nhau? Sự tồn tại một số loài đặc trưng ở mỗi vùng được giải thích như thế nào?

Xem lời giải

Giải thích vì sao ngày nay thú có túi chỉ có ở lục địa Úc mà không tồn tại ở các lục địa khác?

Giải thích vì sao ngày nay thú có túi chỉ có ở lục địa Úc mà không tồn tại ở các lục địa khác?

Xem lời giải

Giải thích vì sao hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn ở đảo lục địa?

Giải thích vì sao hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn ở đảo lục địa?

Xem lời giải

Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 136 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Thuyết tế bào đã gợi ra ý tưởng gì về nguồn gốc của sinh giới?

Thuyết tế bào đã gợi ra ý tưởng gì về nguồn gốc của sinh giới?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất