CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó. Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó.

Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên. Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên.

Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên.

Xem chi tiết
Để cải tạo đất nghèo đạm, người ta thường trồng những cây nào đầu tiên hoặc trồng xen canh với các cây đang canh tác? Để cải tạo đất nghèo đạm, người ta thường trồng những cây nào đầu tiên hoặc trồng xen canh với các cây đang canh tác?

Để cải tạo đất nghèo đạm, người ta thường trồng những cây nào đầu tiên hoặc trồng xen canh với các cây đang canh tác?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài