CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vì sao các alen trội bị tác động của chọn lọc nhanh hơn các alen lặn?

Vì sao các alen trội bị tác động của chọn lọc nhanh hơn các alen lặn?

Xem lời giải

Quan sát và giải thích hình 35a theo quan điểm của Lamac.

Quan sát và giải thích hình 35a theo quan điểm của Lamac.

Xem lời giải

Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Xem lời giải

Quan sát và giải thích hình 35b theo quan điểm của Đacuyn.

Quan sát và giải thích hình 35b theo quan điểm của Đacuyn.

Xem lời giải

Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 123 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 123 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên?

Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên?

Xem lời giải

Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Xem lời giải

Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Vì sao đột biến gen thường có hại nhưng lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Vì sao đột biến gen thường có hại nhưng lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Xem lời giải

Vì sao giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối các alen qua các thế hệ?

Vì sao giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối các alen qua các thế hệ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất