CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vì sao các alen trội bị tác động của chọn lọc nhanh hơn các alen lặn? Vì sao các alen trội bị tác động của chọn lọc nhanh hơn các alen lặn?

Vì sao các alen trội bị tác động của chọn lọc nhanh hơn các alen lặn?

Xem chi tiết

Quan sát và giải thích hình 35a theo quan điểm của Lamac. Quan sát và giải thích hình 35a theo quan điểm của Lamac.

Quan sát và giải thích hình 35a theo quan điểm của Lamac.

Xem chi tiết

Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại? Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Xem chi tiết

Quan sát và giải thích hình 35b theo quan điểm của Đacuyn. Quan sát và giải thích hình 35b theo quan điểm của Đacuyn.

Quan sát và giải thích hình 35b theo quan điểm của Đacuyn.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 123 nâng cao Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 123 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 123 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên? Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên?

Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên?

Xem chi tiết

Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không? Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Vì sao đột biến gen thường có hại nhưng lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa? Vì sao đột biến gen thường có hại nhưng lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Vì sao đột biến gen thường có hại nhưng lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Xem chi tiết

Vì sao giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối các alen qua các thế hệ? Vì sao giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối các alen qua các thế hệ?

Vì sao giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối các alen qua các thế hệ?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài