CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bình chọn:
4.8 trên 63 phiếu
Khi xét một gen có 2 alen là A và a thì trong quần thể có 3 kiểu gen hay thành phần kiểu gen là AA, Aa, aa.

Khi xét một gen có 2 alen là A và a thì trong quần thể có 3 kiểu gen hay thành phần kiểu gen là AA, Aa, aa.

Xem lời giải

Quần thể có 100% Aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau n thế hệ tự phối.

Quần thể có 100% Aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau n thế hệ tự phối.

Xem lời giải

Câu 1 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy xác định tần số tương đối của các alen A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối. Từ đó rút ra nhận xét gì?

Hãy xác định tần số tương đối của các alen A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối. Từ đó rút ra nhận xét gì?

Xem lời giải

Quần thể này có ở trạng thái cân bằng di truyền không? Có nhận xét gì về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo sau khi diễn ra sự ngẫu phối?

Quần thể này có ở trạng thái cân bằng di truyền không? Có nhận xét gì về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo sau khi diễn ra sự ngẫu phối?

Xem lời giải

Câu 1 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 87 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất