CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao

Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao và những loài sinh vật sống trên núi đá vôi có phải là những quần xã sinh vật không. Chúng có những điểm gì khác nhau?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Hãy tìm một vài ví dụ tương tự về quan hệ hợp tác của các loài trong thiên nhiên. Hãy tìm một vài ví dụ tương tự về quan hệ hợp tác của các loài trong thiên nhiên.

Hãy tìm một vài ví dụ tương tự về quan hệ hợp tác của các loài trong thiên nhiên.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái. Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái.

Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Quan sát hình 58.2, hãy chỉ ra quá trình biến đổi của nền đáy, mực nước và sự thay thế của các quần xã sinh vật. Quan sát hình 58.2, hãy chỉ ra quá trình biến đổi của nền đáy, mực nước và sự thay thế của các quần xã sinh vật.

Quan sát hình 58.2, hãy chỉ ra quá trình biến đổi của nền đáy, mực nước và sự thay thế của các quần xã sinh vật.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 243 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 243 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 243 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 243 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 243 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 243 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài