CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

Khái niệm quần xã, các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật: đa dạng loài, các nhóm sinh vật, phân bố của các loài trong không gian.

Xem chi tiết

Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao

Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao và những loài sinh vật sống trên núi đá vôi có phải là những quần xã sinh vật không. Chúng có những điểm gì khác nhau?

Xem lời giải

Câu 1 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy tìm một vài ví dụ tương tự về quan hệ hợp tác của các loài trong thiên nhiên.

Hãy tìm một vài ví dụ tương tự về quan hệ hợp tác của các loài trong thiên nhiên.

Xem lời giải

Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Xem chi tiết

Câu 1 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 236 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Mối quan hệ dinh dưỡng

Khái niệm chuỗi thức ăn, các loại chuỗi thức ăn, khái niệm lưới thức ăn, tháp sinh thái, các dạng tháp sinh thái.

Xem chi tiết

Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái.

Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái.

Xem lời giải

Câu 1 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 239 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất