Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thuyết tế bào đã gợi ra ý tưởng gì về nguồn gốc của sinh giới? Thuyết tế bào đã gợi ra ý tưởng gì về nguồn gốc của sinh giới?

Thuyết tế bào đã gợi ra ý tưởng gì về nguồn gốc của sinh giới?

Xem chi tiết
Từ các trình tự nuclêôtit nêu trên có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa loài người với các loài vượn người? Từ các trình tự nuclêôtit nêu trên có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa loài người với các loài vượn người?

Từ các trình tự nuclêôtit nêu trên có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa loài người với các loài vượn người? Hãy vẽ sơ đồ cây phát sinh phản ánh quan hệ nguồn gốc giữa các loài nói trên.

Xem chi tiết
Từ bảng 3.4 có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa các loài? Từ bảng 3.4 có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa các loài?

Từ bảng 3.4 có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa các loài? Hãy vẽ sơ đồ cây phát sinh phản ánh quan hệ nguồn gốc giữa các loài nói trên.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết


Gửi bài