CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy lựa chọn và xếp thành 2 cột các nhóm sinh vật sau đây thuộc hay không thuộc quần thể:

Hãy lựa chọn và xếp thành 2 cột các nhóm sinh vật sau đây thuộc hay không thuộc quần thể:

Xem lời giải

Câu 1 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Từ hình 52.3, hãy chỉ ra trạng thái phát triển số lượng của 3 quần thể A, B và C và những đặc trưng về tỉ lệ các nhóm tuổi của mỗi quần thể.

Từ hình 52.3, hãy chỉ ra trạng thái phát triển số lượng của 3 quần thể A, B và C và những đặc trưng về tỉ lệ các nhóm tuổi của mỗi quần thể.

Xem lời giải

Câu 1 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: sơn dương, chuột cống, bọ dừa, nhái bén, voi, thỏ.

Hãy xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: sơn dương, chuột cống, bọ dừa, nhái bén, voi, thỏ.

Xem lời giải

Câu 1 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy cho biết số lượng ruồi, muỗi nhiều vào các tháng xuân hè, giảm vào các tháng mùa đông thuộc dạng biến động nào.

Hãy cho biết số lượng ruồi, muỗi nhiều vào các tháng xuân hè, giảm vào các tháng mùa đông thuộc dạng biến động nào.

Xem lời giải

Câu 1 trang 227 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 227 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 227 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 227 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài