Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy nêu các tác nhân vật lí, hóa học dùng để gây đột biến.

Hãy nêu các tác nhân vật lí, hóa học dùng để gây đột biến.

Xem lời giải

Hãy cho biết để gây đột biến ở thực vật bằng tác nhân vật lí, người ta tiến hành như thế nào.

Hãy cho biết để gây đột biến ở thực vật bằng tác nhân vật lí, người ta tiến hành như thế nào.

Xem lời giải

Hãy cho biết cơ chế gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X do chất 5-BU gây nên.

Hãy cho biết cơ chế gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X do chất 5-BU gây nên.

Xem lời giải

Hãy cho biết cơ chế gây đa bội thể ở thực vật của chất cônsixin.

Hãy cho biết cơ chế gây đa bội thể ở thực vật của chất cônsixin.

Xem lời giải

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải