CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào? Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào?

Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào?

Xem chi tiết

Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ. Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ.

Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Hãy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào. Hãy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào.

Hãy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào. Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Xem chi tiết

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì? Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài