CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp)

Ảnh hưởng của các yếu tố độ ẩm, không khí, lửa và sự thích nghi của sinh vật.

Xem chi tiết

Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (NC)

Khái niệm môi trường, khái niệm và các loại nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái.

Xem chi tiết

Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào?

Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào?

Xem lời giải

Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ.

Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ.

Xem lời giải

Câu 1 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 198 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ đến đời sống sinh vật.

Xem chi tiết

Hãy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào.

Hãy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào.

Xem lời giải

Câu 1 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Xem lời giải

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất