Ngữ âm - Unit 1. Towns and cities - Tiếng Anh 6 - Friends plus

Tải về

Tóm tắt lý thuyết Ngữ âm: các phụ âm và phát âm er trong so sánh hơn Unit 1. Towns and cities tiếng Anh 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo

I. /ə/ sound in comparatives

(Âm /ə/ trong so sánh hơn)

- Quy tắc: [er] trong dạng so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ ngắn thường được phát âm là /ə/.

- Ví dụ:

+ cleaner

+ safer

+ It's nicer than New York.

+  I think Gino's is cheaper than Luigi's.

- Mô tả âm /ə/

  • Nguyên âm ngắn
  • tưởng tượng như bị đấm vào bụng và phát ra âm thanh này

- Cách nhận diện âm /ə/:

STT

Chữ cái/ Nhóm chữ cái

Ví dụ

1

Nhóm [a] trong âm tiết không được nhấn

separate, balance, ability, apply, agree

2

Nhóm [e] trong âm tiết không được nhấn

silent, open, generous, different, sentence

3

Nhóm [ o] trong âm tiết không được nhấn

compare, complete, control, continue, handsome, random

4

[ure]

temperature, literature, future

II. Consonants 

(Các phụ âm)

Sound

Examples

/p/

pair, cup

/b/

bad, crab

/t/

tall, hit

/d/

dark, head

/k/

cab, lack

/ɡ/

good, tag

/f/

fine, wife

/v/

very, above

/θ/

thing, both

/ð/

this, father

/s/

saw, house

/z/

zap, goes

/ʃ/

shape, push

/ʒ/

pleasure, beige

/h/

her, ahead

/tʃ/

cherry, match

/m/

man, team

/n/

nail, tan

/ŋ/

ring, singer

/l/

let, tall

/r/

right, scary

/w/

wet, away

/j/

you, soya


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.