Vocabulary (Describing people) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary (Describing people) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

Video hướng dẫn giải

THINK! What famous people do you like? Why?

(HÃY NGHĨ! Bạn thích những người nổi tiếng nào? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I like Manh Truong because he is very handsome and manly.

(Tôi thích Mạnh Trường vì anh ấy rất đẹp trai và nam tính.)

Quảng cáo
decumar

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Complete 1-6 with the words in the box.

(Hoàn thành các câu từ 1 đến 6 với các từ trong bảng.)

moustache                  round                          red                  long                   green             short

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

- Make your our avatar: Tự làm ảnh đại diện của chính em

- height and build: chiều cao và thể lực

+ tall (adj): cao

+ avarage height (n): chiều cao trung bình

+ overweight (adj): béo phì

+ average build: thể lực trung bình

+ slim (adj): mảnh mai

- hair (n): tóc

+ short (adj): ngắn

+ curly (adj): xoăn (tóc)

+ spiky (adj): vuốt nhọn ( tóc)

+ straight (adj): thẳng ( tóc)

+ bald (adj): hói

+ balck (adj, n): đen

+ grey (adj, n): xám

+ dark brown (adj): nâu đậm

+ light brown (adj): nâu nhạt

+ blonde (adj): vàng ( tóc)

- face and eyes (n): khuôn mặt và mắt

+ square (adj): vuông

+ thin (adj): gầy

+ blue (adj): xanh lam

+ brown (adj): nâu

- other features (n): những đặc điểm khác

+ glasses (n): kính mắt

+ beard (n): râu quai nón

+ sunglasses (n): kính râm

Lời giải chi tiết:

1. short (thấp)     

2. long (dài)       

3. red (đỏ)

4. round (tròn)            

5. green (xanh lá cây)             

6. moustache (ria mép)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen and repeat the words in exercise 1. Which words describe you?

(Nghe và nhắc lại các từ trong bài tập 1. Những từ nào miêu tả bạn?)

I'm short and slims. My hair is...

Lời giải chi tiết:

I'm short and slims. My hair is black. My eyes are black, too. I have short nose and I wear glasses.

(Tôi thấp và gầy. Tóc tôi màu đen. Mắt tôi cũng đen. Tôi có mũi thấp và tôi đeo kính.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

PRONUNCIATION: Diphthongs

(PHÁT ÂM: Nguyên âm đôi)

3. Listen. Which word is the odd one out?

(Hãy nghe. Từ nào khác loại?)


 

1. /aɪ/ light, height, hair, quite

 

2. // round, brown, board, mouth

 

3. /ɪə/ height, beard, ear, we're

 

4. // their, bald, fair, hair

Lời giải chi tiết:

1. hair 2. board  3. height 4. bald

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Look at photo a-g. Listen. Which photos are the people talking about?

(Nhìn vào ảnh từ a đến g. Hãy nghe. Mọi người đang nói về những bức ảnh nào?)


Phương pháp giải:

Transcript:            

1. Look at the photo. Who do you think this person is?

Speaker 1: Is this a famous person?

Speaker 2: Yes, it is. A famous person when they were a teenager.

Speaker 1: Well, it’s a man. He's got small brown eyes.

Speaker 2:  Yes, and a thin face.

Speaker 1: I'm not sure. I don't think he's a sport star or a musician.

Speaker 2: I think he's an actor.

Speaker 1: So an actor with long dark hair.

Speaker 2: Yes. Has he got long hair now?

Speaker 1:  I know. I think it's Keanu Reeves.

2. Look at the photo. Who do you think this person is?

Speaker 1: I'm not sure. Is she a famous person?

Speaker 2: Yes it is.

Speaker 1: Well, i can see its ago and she's got long light brown hair.

Speaker 2 : I can give you a clue. She still had long hair now but it’s darker.

Speaker 1: Is she a singer ?

Speaker 2: No she isn't.  Try again. She's an English actor.

Speaker 1:In that case, it's Emma Watson.

3. Look at the photo.  Who do you think this person is?

Speaker 1 :  Hum. i'm not sure. Is this a famous person?

Speaker 2 : Yes, she's a famous singer.

Speaker 1:  Is it Lot.she's got dark brown hair?

Speaker 2: No, it isn't. These days, this singer often changes her hair color and wears weird clothes. 

Speaker 1: Well in that case, i think it's lady gaga.

Dịch bài nghe:

1. Nhìn vào bức ảnh. Bạn nghĩ người này là ai?

Người nói 1: Đây có phải là người nổi tiếng không?

Người nói 2: Đúng vậy. Một người nổi tiếng khi họ còn là một thiếu niên.

Người nói 1: Ồ, đó là một người đàn ông. Anh ấy có đôi mắt nâu nhỏ.

Người nói 2: Vâng, và một khuôn mặt gầy guộc.

Người nói 1: Tôi không chắc. Tôi không nghĩ anh ấy là một ngôi sao thể thao hay một nhạc sĩ.

Người nói 2: Tôi nghĩ anh ấy là một diễn viên.

Người nói 1: Vậy là một diễn viên với mái tóc đen dài.

Người nói 2: Vâng. Bây giờ anh ấy đã để tóc dài chưa?

Người nói 1: Tôi biết. Tôi nghĩ đó là Keanu Reeves.

2. Nhìn vào bức ảnh. Bạn nghĩ người này là ai?

Người nói 1: Tôi không chắc. Cô ấy có phải là người nổi tiếng không?

Người nói 2: Đúng vậy.

Người nói 1: Chà, tôi có thể nhìn thấy nó trước đây và cô ấy có mái tóc dài màu nâu nhạt.

Người nói 2: Tôi có thể cho bạn một manh mối. Bây giờ cô ấy vẫn để tóc dài nhưng nó sẫm màu hơn.

Người nói 1: Cô ấy có phải là ca sĩ không?

Người nói 2: Không, cô ấy không phải vậy. Thử lại. Cô ấy là một diễn viên người Anh.

Người nói 1: Trong trường hợp này, đó là Emma Watson.

3. Nhìn vào bức ảnh. Bạn nghĩ người này là ai?

Người nói 1: Hừm. tôi không chắc. Đây có phải là một người nổi tiếng?

Người nói 2: Vâng, cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng.

Người nói 1: Có phải Lott. Cô ấy có mái tóc màu nâu sẫm không? Người nói 2: Không, không phải vậy. Dạo này, cô ca sĩ này thường xuyên thay đổi màu tóc và ăn mặc kỳ quái.

Diễn giả 1: Trong trường hợp đó, tôi nghĩ đó là Lady Gaga.

Lời giải chi tiết:

1. Keanu Reeves  2. Emma Watson 3. Lady Gaga

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Listen again. Which key phrases does Lewis use?

(Hãy nghe lại. Lewis sử dụng những cụm từ khóa nào?)


KEY PHRASES (CỤM TỪ KHÓA)

Guessing answers (Đoán câu trả lời)

I think it's... (Tôi nghĩ nó là...)

I'm not sure. (Tôi không chắc.)

I don't think it's... (Tôi không nghĩ đó là ...)

Maybe / Perhaps it's ... (Có lẽ / Có lẽ đó là ...)

I'm sure it's ... (Tôi chắc rằng nó ...)


Lời giải chi tiết:

I'm not sure. (Tôi không chắc.)

I think it's... (Tôi không nghĩ đó là ...)

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Choose the correct words in descriptions 1-7. Then match the descriptions to photos a-g and name the famous people. Compare with a partner using the Key Phrases.

(Chọn các từ đúng trong mô tả 1-7. Sau đó, nối các mô tả với ảnh từ a đến g và đặt tên cho những người nổi tiếng. So sánh với bạn của bạn bằng các cụm từ khóa.)

1. As a child this singer had straight / curly hair. Now her hair sometimes looks very different.

(Khi còn nhỏ ca sĩ này có mái tóc thẳng / xoăn. Bây giờ tóc của cô ấy đôi khi trông rất khác.)

2. This musician has short, straight / curly black hair.

(Nhạc sĩ này có mái tóc đen ngắn, thẳng / xoăn.)

3. This actor has sometimes got sunglasses / a moustache in films. In real life, he's also got glasses.

(Diễn viên này thỉnh thoảng có đeo kính râm / để ria mép trong các bộ phim. Ngoài đời, anh ấy cũng đeo kính.)

4. This actor had long / short, straight, dark brown hair in this film. She's got long hair now, too!

(Diễn viên này có mái tóc dài / ngắn, thẳng, màu nâu sẫm trong phim này. Bây giờ cô ấy cũng để tóc dài!)

5. This sports coach is bald now and he has a beard / glasses.

(Huấn luyện viên thể thao này giờ đã bị hói và ông ta để râu / đeo kính.)

6. This actor had long black / red hair when he was young. Now he has long hair and a beard.

(Nam diễn viên này để tóc dài màu đen / màu đỏ khi còn trẻ. Bây giờ anh ấy để tóc dài và để râu.)

7. This actor was in her first film at the ages of eleven when she had long, light/dark brown hair.

(Diễn viên này tham gia bộ phim đầu tiên của cô ấy ở tuổi mười một khi cô ấy có mái tóc dài, màu nâu nhạt / đậm.)

Lời giải chi tiết:

1. curly - b 2. straight - c 3. moustache - e 4. long - f 
 5. glasses - d  6. black - a 7. light - g  

                    

Finished?

Video hướng dẫn giải

Finished? Write a description of a friend in the class.

(Hoàn thành? Viết mô tả một người bạn trong lớp.)

Lời giải chi tiết:

Linh is my classmate. She sits in front of me in the class. She is beautiful with long black hair. She is tall and slim. She has a round face, brown eyes and wears glasses.

(Linh là bạn học của tôi. Cô ấy ngồi trước tôi trong lớp. Cô ấy xinh đẹp với mái tóc đen dài. Cô ấy cao và mảnh khảnh. Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt nâu và đeo kính.)


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.