Writing: A sports star – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

Video hướng dẫn giải

THINK! Name five famous international sports stars. Who is the most famous sports star in your country? What is his/ her sport?

(HÃY NGHĨ! Kể tên năm ngôi sao thể thao quốc tế nổi tiếng. Ai là ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất ở đất nước của bạn? Môn thể thao của anh ấy / cô ấy là gì?)

Lời giải chi tiết:

The five most famous international sports stars are: Ronda Rousey, Alex Morgan, Serena Williams, Tonya Harding, and Paige Vanzant.

(Năm ngôi sao thể thao quốc tế nổi tiếng nhất là: Ronda Rousey, Alex Morgan, Serena Williams, Tonya Harding và Paige Vanzant.)

The most famous sports star in my country is Nguyen Thi Anh Vien. Her sport is swimming.

(Ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất nước tôi là Nguyễn Thị Ánh Viên. Môn thể thao của cô ấy là bơi lội.)

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Read the profile. When was Usain Bolt born? When was his first world champion?

(Hãy đọc hồ sơ. Usain Bolt sinh năm nào? Chức vô địch thế giới đầu tiên của anh ấy là khi nào?)

Usain Bolt

1. Usain Bolt is an athlete from Jamaica. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content. He lives in Kingston now.

2. Bolt first competed in sprint races as a schoolboy. At sixteen, he became the youngest ever world junior champion for 200 metres.

3. Bolt broke world records in 100- and 200-metre races. He also won gold medals at the Olympics in Beijing and London. He's one of the most successful athletes.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Usain Bolt

1. Usain Bolt là một vận động viên đến từ Jamaica. Anh sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Sherwood Content. Hiện anh đang sống ở Kingston.

2. Bolt lần đầu tiên thi đấu trong các cuộc đua nước rút khi còn là một cậu học sinh. Ở tuổi mười sáu, anh trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất từng vô địch cự ly 200 m.

3. Bolt đã phá kỷ lục thế giới trong các cuộc đua 100 mét và 200 mét. Anh cũng đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội ở Bắc Kinh và London. Anh là một trong những vận động viên thành công nhất.

Lời giải chi tiết:

- He was born in Scherwood Content.

(Anh ấy được sinh ra ở Scherwood Content).

- When he was sixteen years old.

(Khi anh 16 tuổi.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Look at the Key Phrases. Which phrases do we use in paragraphs 1-3? Read the profile again and check.

(Nhìn vào các cụm từ khóa. Những cụm từ nào chúng ta sử dụng trong đoạn văn 1-3? Đọc lại hồ sơ và kiểm tra.)

KEY PHRASES (CỤM TỪ QUAN TRỌNG)

Profile of a sports star

(Hồ sơ của một ngôi sao thể thao)

1. He/She is from ....... (Anh ấy / Cô ấy đến từ .......)

2. He/She was born ......... (Anh ấy / Cô ấy được sinh ra ở…………..)

3. He/She competed in ... (Anh ấy / Cô ấy đã thi đấu ở ...)

4. He/She won .................... (Anh ấy / Cô ấy đã thắng ....................)

5. He/She broke ..... (Anh ấy / Cô ấy đã phá vỡ .....)

6. He/She is one of the ...... (Anh ấy / Cô ấy là một trong những ......)

Lời giải chi tiết:

Paragraph 1: 1 and 2 (Đoạn văn 1: 1 và 2)

Paragraph 2: 3 (Đoạn văn 2: 3)

Paragraph 3: 4, 5, and 6 (Đoạn 3: 4, 5 và 6)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the text again. Match three topics from a - e with paragraphs 1-3.

(Đọc văn bản một lần nữa. Nối ba chủ đề từ a - e với đoạn văn 1-3.)

a. His life now (Cuộc sống của anh ấy bây giờ)

b. Greatest moments (Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất)

c. Basic information (Thông tin cơ bản)

d. Problems (Các vấn đề)

e. Early career (Sự nghiệp ban đầu)

Lời giải chi tiết:

1 - c 2 - e   3 - b

1. Basic information

Usain Bolt is an athlete from Jamaica. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content. He lives in Kingston now.

2. Early career

Bolt first competed in sprint races as a schoolboy. At sixteen, he became the youngest ever world junior champion for 200 metres.

3. Greatest moments

Bolt broke world records in 100- and 200-metre races. He also won gold medals at the Olympics in Beijing and London. He's one of the most successful athletes.

Tạm dịch:

1. Thông tin cơ bản

Usain Bolt là vận động viên đến từ Jamaica. Anh sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Sherwood Content. Hiện anh đang sống ở Kingston.

2. Sự nghiệp ban đầu

Bolt lần đầu tiên tham gia các cuộc đua nước rút khi còn là một cậu học sinh. Ở tuổi mười sáu, anh trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất từng vô địch cự ly 200 m.

3. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất

Bolt đã phá kỷ lục thế giới trong các cuộc đua 100 mét và 200 mét. Anh cũng đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội ở Bắc Kinh và London. Anh là một trong những vận động viên thành công nhất.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. USE IT! Read the Skill Strategy. Then follow the steps in the writing guide.

(Đọc Chiến lược kỹ năng. Sau đó làm theo các bước trong hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (HƯỚNG DẪN VIẾT)

A. TASK (nhiệm vụ)

Write a profile of a sports star for a website.

(Viết tiểu sử của một ngôi sao thể thao cho một trang web.)

B. THINK AND PLAN (nghĩ và lập kế hoạch)

1. Think of a sports star who you like.

(Hãy nghĩ về một ngôi sao thể thao mà bạn thích.)

2. Find information about the person and choose the most important points.

(Tìm thông tin về người đó và chọn những điểm quan trọng nhất.)

3. Make notes using the Key Phrases and the paragraph titles in exercise 3.

(Ghi chú sử dụng các Cụm từ chính và tiêu đề đoạn văn trong bài tập 3.)

C. WRITE (viết)

Write the profile using your notes.

(Viết hồ sơ sử dụng ghi chú của bạn.)

D. CHECK (kiểm tra)

- past simple verb forms (các dạng động từ thì quá khứ đơn)

- past time expressions (những cách biểu đạt quá khứ)

- paragraphs (đoạn văn)

Phương pháp giải:

SKILLS STRATEGY (CHIẾN LƯỢC KỸ NĂNG)

A profile should contain three paragraphs:

(Một hồ sơ phải có ba đoạn)

• Introduce the person (their name, place of birth, birthday and where they live).

(Giới thiệu người đó (tên, nơi sinh, ngày sinh và nơi họ sống).)

• Write about the important events in their early life.

(Viết về những sự kiện quan trọng trong cuộc sống đầu đời của họ.)

• Write about their most significant achievements. Finally, add a general comment as a summary.

(Viết về những thành tựu quan trọng nhất của họ. Cuối cùng, thêm nhận xét chung dưới dạng tóm tắt.)

Lời giải chi tiết:

Doan Van Hau is a football player from Viet Nam. He was born on 19th April 1999 in Thai Binh. He lives in Ha Noi now.

Van Hau became a regular part of Ha Noi club in 2017 when he was just 17, making him one of the youngest Vietnamese players to debut in the V.League 1. In 2018, he and his teammates were the runners-up of the AFC U-23 Championship.

Tạm dịch:

Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Anh sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999 tại Thái Bình. Hiện anh đang sống ở Hà Nội. Văn Hậu trở thành một nhân tố quan trọng của Câu Lạc Bộ Hà Nội năm 2017, khi anh mới 17 tuổi, trở thành một trong những cầu thủ Việt Nam trẻ nhất ở V.League 1. Năm 2018, anh và các đồng đội là Á quân AFC- Giải vô địch U-23


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.