Writing – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

THINK! Name five famous international sports stars. Who is the most famous sports star in your country? What is his/ her sport?

(HÃY NGHĨ! Kể tên năm ngôi sao thể thao quốc tế nổi tiếng. Ai là ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất ở đất nước của bạn? Môn thể thao của anh ấy / cô ấy là gì?)

Lời giải chi tiết:

The five most famous international sports stars are: Ronda Rousey, Alex Morgan, Serena Williams, Tonya Harding, and Paige Vanzant.

Năm ngôi sao thể thao quốc tế nổi tiếng nhất là: Ronda Rousey, Alex Morgan, Serena Williams, Tonya Harding và Paige Vanzant.

The most famous sports star in my country is Nguyen Thi Anh Vien. Her sport is swimming.

Ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất nước tôi là Nguyễn Thị Ánh Viên. Môn thể thao của cô ấy là bơi lội.

Bài 2

1. Read the profile. When was Usain Bolt born? When was his first world champion?

(Hãy đọc hồ sơ. Usain Bolt sinh năm nào? Chức vô địch thế giới đầu tiên của anh ấy là khi nào?)

Usain Bolt

1. Usain Bolt is an athlete from Jamaica. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content. He lives in Kingston now.

2. Bolt first competed in sprint races as a schoolboy. At sixteen, he became the youngest ever world junior champion for 200 metres.

3. Bolt broke world records in 100- and 200-metre races. He also won gold medals at the Olympics in Beijing and London. He's one of the most successful athletes.

 

Phương pháp giải:

Usain Bolt

1. Usain Bolt là một vận động viên đến từ Jamaica. Anh sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Sherwood Content. Hiện anh đang sống ở Kingston.

2. Bolt lần đầu tiên thi đấu trong các cuộc đua nước rút khi còn là một cậu học sinh. Ở tuổi mười sáu, anh trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất từng vô địch cự ly 200 m.

3. Bolt đã phá kỷ lục thế giới trong các cuộc đua 100 mét và 200 mét. Anh cũng đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội ở Bắc Kinh và London. Anh là một trong những vận động viên thành công nhất.

Lời giải chi tiết:

- He was born in Scherwood Content.

(Anh ấy được sinh ra ở Scherwood Content).

- When he was sixteen years old.

(Khi anh mười sáu tuổi.)

Bài 3

2. Look at the Key Phrases. Which phrases do we use in paragraphs 1-3? Read the profile again and check.

(Nhìn vào các cụm từ khóa. Những cụm từ nào chúng ta sử dụng trong đoạn văn 1-3? Đọc lại hồ sơ và kiểm tra.)

KEY PHRASES

Profile of a sports star

1. He/She is from .......

2. He/She was born

3. He/She competed in ...

4. He/She won ....................

5. He/She broke .....

6. He/She is one of the ......

Phương pháp giải:

CỤM TỪ KHÓA

Hồ sơ của một ngôi sao thể thao

1. Anh ấy / Cô ấy đến từ .......

2. Anh ấy / Cô ấy được sinh ra ở…………..

3. Anh ấy / Cô ấy đã thi đấu ở ...

4. Anh ấy / Cô ấy đã thắng ....................

5. Anh ấy / Cô ấy đã phá vỡ .....

6. Anh ấy / Cô ấy là một trong những ......

Lời giải chi tiết:

1. He was born (line 1 in the profile)

3. He competed in (line 4 in the profile)

4. He (also) won (line 8 in the profile)

5. He broke (line 7 in the profile)

6. He is one of the (line 9 in the profile)

Dịch các câu trả lời:

1. Anh ấy được sinh ra (dòng 1 trong hồ sơ).

3. Anh ấy đã thi đấu ở (dòng 4 trong hồ sơ).

4. Anh ấy (cũng) đã thắng (dòng 8 trong hồ sơ).

5. Anh ấy đã phá vỡ (dòng 7 trong hồ sơ).

6. Anh ấy là một trong số (dòng 9 trong hồ sơ).

Bài 4

3. Read the text again. Match three topics from a - e with paragraphs 1-3.

(Đọc văn bản một lần nữa. Nối ba chủ đề từ a - e với đoạn văn 1-3.)

a. His life now

b. Greatest moments

c. Basic information

d. Problems

e. Early career

Phương pháp giải:

a. Cuộc sống của anh ấy bây giờ

b. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất

c. Thông tin cơ bản

d. Các vấn đề

e. Sự nghiệp ban đầu

Lời giải chi tiết:

1- c          2 - e         3 -b

1. Basic information

Usain Bolt is an athlete from Jamaica. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content. He lives in Kingston now.

2. Early career

Bolt first competed in sprint races as a schoolboy. At sixteen, he became the youngest ever world junior champion for 200 metres.

3. Greatest moments

Bolt broke world records in 100- and 200-metre races. He also won gold medals at the Olympics in Beijing and London. He's one of the most successful athletes.

Dịch:

1. Thông tin cơ bản

Usain Bolt là vận động viên đến từ Jamaica. Anh sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Sherwood Content. Hiện anh đang sống ở Kingston.

2. Sự nghiệp ban đầu

Bolt lần đầu tiên tham gia các cuộc đua nước rút khi còn là một cậu học sinh. Ở tuổi mười sáu, anh trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất từng vô địch cự ly 200 m.

3. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất

Bolt đã phá kỷ lục thế giới trong các cuộc đua 100 mét và 200 mét. Anh cũng đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội ở Bắc Kinh và London. Anh là một trong những vận động viên thành công nhất.

Bài 5

4. Write a profile of a sports star for a website

Doan Van Hau is a football player from Viet Nam. He was born on 19 th April 1999 in Thai Binh. He lives in Ha Noi now.

Van Hau became a regular part of Ha Noi club in 2017 when he was just 17, making him one of the youngest Vietnamese players to debut in the V.League 1.In 2018, he and his teammates were the runners-up of the AFC U-23 Championship.

Lời giải chi tiết:

Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Anh sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999 tại Thái Bình. Hiện anh đang sống ở Hà Nội. Văn Hậu trở thành một nhân tố quan trọng của Câu Lạc Bộ Hà Nội năm 2017, khi anh mới 17 tuổi, trở thành một trong những cầu thủ Việt Nam trẻ nhất ở V.League 1. Năm 2018, anh và các đồng đội là Á quân AFC- Giải vô địch U-23

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: