Tiếng Anh 6 - Friends plus Unit 5: Food and health

Reading - Unit 5. Food and healthy – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading - Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - Friends Plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the text. Complete the interview with questions a-d.

 (Em hãy đọc đoạn văn. Hoàn thành bài phỏng vấn với các câu hỏi từ a đến d).

Phương pháp giải:

Phong cách Sumo.

Những võ sĩ su-mô này trông thật to lớn. Họ nặng bao nhiêu vậy?

Hầu hết các võ sĩ su mô giỏi nhất thế giới đều nặng trên 140 kg. Người nặng nhất nặng khoảng 190kg.

Đó có phải là một môn thể thao phổ biến không?

Ồ! Ngày nay không có nhiều võ sĩ su mô. Đó không phải là một lối sống khỏe mạnh.

(1)   Một ngày thường nhật của họ thì như thế nào?

Họ dạy sớm và tập luyện từ 5 giờ sáng cho tới tận 1h chiều.

Họ ăn gì cho bữa sáng?

Họ không ăn gì vào bữa sáng. Bởi vậy họ rất đói vào bữa trưa và họ ăn rất nhiều.

(2).Họ ăn gì cho bữa trưa?

Họ có một món ăn rất đặc biệt gọi là chankonabe. Có rất nhiều thịt và cá trong món chankonabe và món này cũng có rất nhiều rau.

(3). Nó có tốt cho sức khỏe không?

Ồ, nó có chứa rất nhiều vitamin và nó không chứa nhiều chất béo, nhưng họ ăn theo một lượng lớn- đôi khi và 6 hoặc 7 bát và sau đó có lẽ là 5 bát cơm.

Nhưng họ luyện tập rất nhiều.

Vâng, nhưng không phải là sau bữa ăn. Sau bữa ăn họ ngủ, sau đó họ thức dạy và ăn thêm chankonabe.

(4). Họ đã từng ăn món ăn khác chưa?

Vâng, một ít trứng, sa-lát, có lẽ là một vài món tráng miệng; nhưng luôn luôn là chankonabe. Vì vậy nếu bạn muốn có kích cỡ của su mô, hãy ăn và ngủ nhiều. Nếu không thì hãy luyện tập thể thao, điều đó tốt hơn nhiều cho sức khỏe.

Lời giải chi tiết:

1.c     

2. a     

3. d     

4. b

Bài 2

2. Read the Skills Strategy. Then listen to the text again and complete the summary with five of the words in the box.

(Em hãy đọc chiến lược kỹ năng. Sau đó, nghe lại văn bản và hoàn thành bản tóm tắt với năm từ trong bảng từ).


eat              is                        before                  healthy                             mornings                            sleep           isn’t                    after                     unhealthy                         afternoon

The lifestyle of sumo wrestlers (1)................ normal. The food which they eat is (2).............., but they (3)............ a lot, They also sleep a lot in the (4)........ and they don't exercise (5)............. meals.

Phương pháp giải:

Lối sống của các võ sĩ su-mô thì không bình thường. Thức ăn mà họ ăn thì tốt cho sức khỏe nhưng họ ăn quá nhiều. Họ cũng ngủ nhiều vào buổi chiều và không tập luyện sau bữa ăn.

Lời giải chi tiết:

eat: ăn

sleep: ngủ

after: sau đó

unhealthy: không khỏe manh

before: trước đó

healthy: khỏe mạnh

afternoon: buổi chiều

mornings: các buổi sáng

(1) isn't   

(2) healthy     

(3) eat   

(4) afternoon   

(5) after

Bài 3

3. Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.

(Hãy sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ có màu xanh lam trong văn bản.)

Lời giải chi tiết:

- train (v): luyện tập

- dish (n): món ăn

- vitamins (n): vitamin

- enormous (a): khổng lồ, to lớn

- bowls (n): bát

- desserts (n): món tráng miệng

Bài 4

4. Work in pairs. Do you think a sumo wrestler's life is interesting? Why / Why not? What is your favourite dish?

(Em hãy làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng cuộc sống của một võ sĩ su-mô thì thú vị? Tại sao có/ Tại sao không? Món ăn yêu thích của bạn là gì?)

Phương pháp giải:

In my oppinion, sumo wrestler's life isn't interesting because I always have breakfast. Besides, if I eat  like sumo wrestler, i will be fat and i don't like to exercise a lot. My favorite dish is Pho.

(Theo quan điểm của tôi, cuộc sống của một võ sĩ sumo không thú vị bởi vì tôi luôn ăn sáng. Ngoài ra, nếu tôi ăn uống như đô vật sumo, tôi sẽ béo và tôi không thích vận động nhiều. Món ăn yêu thích của tôi là Phở.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: