Lý thuyết luyện tập về hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon (trừ CO, CO2), muối cacbonat xianua, cacbua,...)

2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hiđrocacbon và dần xuất hiđrocacbon.

3. Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.

4. Phân tích nguyên tố (phân tích định tính và phân tích định lượng).

5. Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ (Công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và cách thiết lập).

6. Cấu trúc phân tử chất hữu cơ (thuyết cấu tạo hoá học, đồng đẳng, đồng phân).

7. Phản ứng hữu cơ.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu