Lý thuyết luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

1. Dẫn xuất halogen.

1. Dẫn xuất halogen.

a)      Dẫn xuất loại ankyl halogenua phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi, nhưng bị phân hủy khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol: CH3CH2X      +   NaOH  CH3CH2OH + NaX

b)      Phản ứng tách.

Khi đun với dung dịch kiềm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HCl tạo thành liên kết bội.

+ KOH  + KCl + H2O

2. Ancol và phenol 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu