Lý thuyết luyện tập ankan và xicloankan


1.Ankan

I. ANKAN

1. Phản ứng thế nguyên tử hidro bằng nguyên tử halogen

CXH2X+2   + X2  \(\overset{as/t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CxH2x+1X   +  HX

2. Phản ứng tách

CH3CH2CH3   \(\overset{xt/t^{\circ}}{\rightarrow}\)    CH2=CHCH3 + CH2=CH2 + CH4 + H2

3. Phản ứng cháy

2CXH2X+2   +  (3x+1)O2    →  2xCO2 + 2(x+1) H2O

4. Điều chế

- Trong phòng thí nghiệm:

CXH2X+1COONa + NaOH \(\overset{CaO,t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CXH2X+2   + Na2CO3   (với 1 ≤x≤4 )

- Từ cacbua kim loại để điều chế metan:

Al4C3 + 12H2O  →  3CH4 + 4 Al(OH)3

II. XICLOANKAN

- Các xicloankan có tính chất tương tự ankan: thế nguyên tử H.

- Các xicloankan vòng 3 hoặc 4 cạnh có phản ứng cộng mở vòng

- Các xicloankan vòng 4 cạnh trở lên không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.