Giải mục II trang 82 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Cho hai tam giác vuông ABC và A’B’C’ có:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II. Áp dụng vào trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông

HĐ 2

Cho hai tam giác vuông ABCA’B’C’ có: \(\widehat A = \widehat {A'} = 90^\circ ,AB = A'B' = 3\)cm,\(BC = B'C' = 5\)cm (Hình 39). So sánh độ dài các cạnh AC A’C’

Phương pháp giải:

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy AC = 4 cm; A’C’ = 4 cm.

Vậy AC = A’C’.


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí