Giải bài 4 trang 83 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Cho hai tam giác ABC và MNP thỏa mãn: AB = MN, BC = NP, AC = MP,

Đề bài

Cho hai tam giác ABCMNP thỏa mãn: AB = MN, BC = NP, AC = MP, \(\widehat A = 65^\circ ,\widehat N = 71^\circ \). Tính số đo các góc còn lại của hai tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai tam giác bằng nhau thì các cặp góc tương ứng bằng nhau. Và tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

Lời giải chi tiết

Tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau (có ba cặp cạnh bằng nhau: AB = MN, BC = NP, AC = MP).

Nên các cặp góc tương ứng trong hai tam giác này bằng nhau:

\(\widehat A = \widehat M,//\widehat B = \widehat N,//\widehat C = \widehat P\).

Vậy \(\widehat A = \widehat M = 65^\circ \);

\(\widehat B = \widehat N = 71^\circ \);

\(\widehat C = \widehat P = 180^\circ  - 65^\circ  - 71^\circ  = 44^\circ \)(vì tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°).


Bình chọn:
4.7 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí