Giải mục I trang 80, 81 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


I. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

LT - VD 1

Hai tam giác ở Hình 37 có bằng không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Hai tam giác bằng nhau nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia.

Lời giải chi tiết:

Xét tam giác ABC và tam giác ABD:

     AC = AD; BC = BD, cạnh AB chung.

Vậy \(\Delta ABC = \Delta ABD\)(c.c.c)


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí