Giải câu hỏi khởi động trang 80 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Giá để đồ ở Hình 33 gợi nên hình ảnh hai tam giác ABC và A’B’C’ có: AB = A’B’, BC = B’C’, CA = C’A’. Tam giác ABC có bằng tam giác A’B’C’ hay không?

Đề bài

Giá để đồ ở Hình 33 gợi nên hình ảnh hai tam giác ABCA’B’C’ có: AB = A’B’, BC = B’C’, CA = C’A’.

 

Tam giác ABC có bằng tam giác A’B’C’ hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát Hình 33 để xem tam giác ABC có bằng tam giác A’B’C’ không.

Lời giải chi tiết

Tam giác ABC có bằng tam giác A’B’C’ (vì 2 tam giác này có thể chồng khít lên nhau).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí