Giải mục I trang 44, 45 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


a) Hãy biểu diễn hai số -5 và 5 trên cùng một trục số. b) Tính khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0. c) Tính khoảng cách từ điểm -5 đến điểm 0. So sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực a,b trong mỗi trường hợp sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

a) Hãy biểu diễn hai số -5 và 5 trên cùng một trục số.

b) Tính khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0.

c) Tính khoảng cách từ điểm -5 đến điểm 0.

Phương pháp giải:

Vẽ trục số.

Điểm -5 biểu diễn bởi điểm nằm bên trái gốc 0 và cách gốc 0 một khoảng là 5 đơn vị.

Điểm 5 biểu diễn bởi điểm nằm bên phải gốc 0 và cách gốc 0 một khoảng là 5 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0 là: 5 đơn vị

c) Khoảng cách từ điểm - 5 đến điểm 0 là: 5 đơn vị

Luyện tập vận dụng 1

So sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực a,b trong mỗi trường hợp sau:

Phương pháp giải:

Giá trị tuyệt đối của 1 số là khoảng cách từ điểm biểu diễn số đó đến điểm 0 trên trục số

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: |a| = OA; |b|  = OB

Vì OA > OB  nên |a| > |b|

b) Ta có: |a| = OA; |b|  = OB

Vì OA < OB  nên |a| < |b|

Chú ý:

Điểm càng xa gốc 0 thì giá trị tuyệt đối của nó càng lớn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm