Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Chọn dấu “<”, “>”, “ =” thích hợp cho 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Nếu x > 0 thì |x| = x

+ Nếu x < 0 thì |x|= -x

+ Nếu x = 0 thì |x| = 0

Lời giải chi tiết

Chú ý:

\(|x| \ge x\) với mọi x


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm