Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tính giá trị biểu thức:

a) |-137| + |-363|;         b) |-28| - |98|;               c) (-200) - |-25|.|3|

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị của số trong dấu | | trước:

+ Nếu x > 0 thì |x| = x

+ Nếu x < 0 thì |x|= -x

+ Nếu x = 0 thì |x| = 0

Lời giải chi tiết

a) |-137| + |-363|=137 + 363 = 500;   

b) |-28| - |98| = 28 – 98 = -(98 – 28) = - 60;

c) (-200) - |-25|.|3| = (-200) – 25 . 3 = (-200) – 75 = -(200 + 75) = -275


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm