Giải mục 2 trang 90, 91, 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Vuông và Tròn muốn tìm hiểu về mức độ thường xuyên lên thư viện trường của các bạn học sinh trong trường nên đã lập phiếu như Hình 5.1 để tiến hành khảo sát. Em hãy thảo luận nhóm và cho biết dữ liệu thu được trong mỗi cách làm của Vuông và Tròn có đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường không?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

Vuông và Tròn muốn tìm hiểu về mức độ thường xuyên lên thư viện trường của các bạn học sinh trong trường nên đã lập phiếu như Hình 5.1 để tiến hành khảo sát. Em hãy thảo luận nhóm và cho biết dữ liệu thu được trong mỗi cách làm của Vuông và Tròn có đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường không?

Luyện tập 2

Em hãy cho biết cách khảo sát sau có đảm bảo được tính đại diện không.

Để đánh giá mức độ phù hợp của đề thi thử môn Toán, nhà trường đã cho các bạn trong câu lạc bộ Toán học làm bài và xem xét kết quả.

Phương pháp giải:

Cách khảo sát đảm bảo được tính đại diện phải khảo sát được toàn bộ đối tượng cần quan tâm.

Lời giải chi tiết:

Cách khảo sát trên, các HS không nằm trong câu lạc bộ Toán học chưa được thu thập nên dữ liệu thu thập chưa đảm bảo tính đại diện của dữ liệu

Tranh luận

Làm cách nào để thực hiện khảo sát thời gian sử dụng mạng Internet vào hai ngày cuối tuần của mỗi bạn học sinh trong trường?

Theo em, cách làm của bạn nào hợp lí hơn?

Phương pháp giải:

Cách làm hợp lí là lấy ý kiến trực tiếp của đối tượng đang quan tâm.

Lời giải chi tiết:

Cách làm của bạn Tròn hợp lí hơn, vì nó mang độ chính xác hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 5.1 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Với mỗi câu hỏi sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào. a) Bạn có cho rằng đọc sách là một thói quen tốt? A. Rất đồng ý B. Đồng ý C. Không đồng ý D. Rất không đồng ý b) Ca sĩ Việt Nam nào bạn thích nhất?

 • Giải bài 5.2 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Vuông đưa ra ý kiến về tay thuận của các học sinh trong trường như hình bên. Em hãy đưa ra phương án thu thập dữ liệu phù hợp để giúp Vuông kiểm tra ý định các bạn học sinh đang kiến của mình nhé!

 • Giải bài 5.3 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Vân muốn kiểm tra nhận định “Các bạn học sinh nam yêu thích các chương trình thể thao hơn các bạn nữ”. Hãy lập bảng hỏi và thu thập dữ liệu để kiểm tra nhận định này.

 • Giải bài 5.4 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Các dữ liệu thu thập được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Trong một khu dân cư có 5 000 hộ gia đình. Để xác định trung bình mỗi hộ gia đình có bao nhiêu ti vi, một nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu bằng cách đánh số các hộ gia đình từ 1 đến 5 000 và ghi lại số ti vi của những hộ gia đình có số thứ tự là 1; 11;...; 4 991. b) Để đánh giá thể lực của học sinh toàn trường, giáo viên thể dục đã cho các bạn trong câu lạc bộ bóng đá của trường chạy cự li 1 000 m và ghi l

 • Giải bài 5.5 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Các dữ liệu thu thập được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Trong một khu dân cư có 5 000 hộ gia đình. Để xác định trung bình mỗi hộ gia đình có bao nhiêu ti vi, một nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu bằng cách đánh số các hộ gia đình từ 1 đến 5 000 và ghi lại số ti vi của những hộ gia đình có số thứ tự là 1; 11;...; 4 991. b) Để đánh giá thể lực của học sinh toàn trường, giáo viên thể dục đã cho các bạn trong câu lạc bộ bóng đá của trường chạy cự li 1 000 m và ghi l

>> Xem thêm