Giải mục 1 trang 89, 90 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Em hãy giúp đài truyền hình thu thập dữ liệu bằng cách phỏng vấn các bạn trong tổ, sử dụng ba câu hỏi sau: (1) Trung bình mỗi ngày bạn dành bao nhiêu giờ để xem ti vi? (2) Các chương trình ti vi bạn xem là gì? (3) Bạn có cho rằng các chương trình ti vi hiện nay rất hấp dẫn không? Chọn một trong các ý kiến sau: Rất đồng ý, Đồng ý, không đồng ý, Rất không đồng ý.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Em hãy giúp đài truyền hình thu thập dữ liệu bằng cách phỏng vấn các bạn trong tổ, sử dụng ba câu hỏi sau:

(1) Trung bình mỗi ngày bạn dành bao nhiêu giờ để xem ti vi?

(2) Các chương trình ti vi bạn xem là gì?

(3) Bạn có cho rằng các chương trình ti vi hiện nay rất hấp dẫn không? Chọn một trong các ý kiến sau:

Rất đồng ý, Đồng ý, không đồng ý, Rất không đồng ý.

Phương pháp giải:

Em hãy phỏng vấn các bạn trong tổ mình.

Lời giải chi tiết:

Em hãy phỏng vẫn các bạn trong tổ mình. Ví dụ:

+) Bạn A: Trung bình mỗi ngày dành 1h xem ti vi, chương trình hay xem là: Phim hoạt hình, thời sự,…Đồng ý với ý kiến chương trình ti vi hiện nay rất hấp dẫn.

+ Bạn B: Trung bình mỗi ngày dành 2h xem ti vi, chương trình hay xem là: Phim hoạt hình, Đường lên đỉnh olympia…Rất đồng ý với ý kiến chương trình ti vi hiện nay rất hấp dẫn.

+ Bạn C: Trung bình mỗi ngày dành 1,5h xem ti vi, chương trình hay xem là: Quà tặng cuộc sống, Đường lên đỉnh olympia, Doremon…Không đồng ý với ý kiến chương trình ti vi hiện nay rất hấp dẫn.

HĐ 2

Lập bảng thống kê cho ba dãy dữ liệu thu được.

Phương pháp giải:

Lập bảng thống kê cho ba dãy dữ liệu thu được ở HĐ1.

Lời giải chi tiết:

 

Bạn A

Bạn B

Bạn C

(1)

1h

2h

1,5h

(2)

Phim hoạt hình, thời sự

Phim hoạt hình, Đường lên đỉnh Olympia

Quà tặng cuộc sống, Đường lên đỉnh Olympia, Doremon

(3)

Đồng ý

Rất đồng ý

Không đồng ý

HĐ 3

Trong ba dãy dữ liệu thu được, dãy nào là dãy số liệu? Dãy nào không là dãy số liệu? Dãy nào có thể sắp xếp được theo thứ tự tăng, giảm?

Phương pháp giải:

Quan sát 3 dãy dữ liệu vừa thu được để kết luận.

Lời giải chi tiết:

-          Trong ba dãy trên:

Dãy (1) là dãy số liệu

Dãy (2),(3) không phải là dãy số liệu.

-          Dãy (1) và (3) có thể sắp xếp được theo thứ tự tăng, giảm dần.

Câu hỏi

Em hãy lấy một ví dụ về dữ liệu không là số, có thể sắp xếp theo thứ tự.

Phương pháp giải:

Em hãy lấy một ví dụ về dữ liệu không là số, có thể sắp xếp theo thứ tự.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ về dữ liệu không là số, có thể sắp xếp theo thứ tự:

Dữ liệu về đánh giá học lực của học sinh: Xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, yếu.

Luyện tập 1

a) Em hãy đưa ra một số câu hỏi phỏng vấn đề:

(1) Khảo sát ý kiến của các bạn trong lớp về vật nuôi yêu thích;

(2) Khảo sát thời gian (giờ) mà các bạn trong lớp dành cho hoạt động thể thao trong ngày.

b) Với mỗi dãy dữ liệu thu được, em hãy cho biết dữ liệu đó thuộc loại nào.

Phương pháp giải:

Có 3 loại dãy dữ liệu:

+ Dãy dữ liệu là dãy số liệu

+ Dãy số liệu không là dãy số liệu, có thể sắp thứ tự

+Dãy số liệu không là dãy số liệu, không thể sắp thứ tự.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

(1)   Ý kiến của các bạn trong lớp về vật nuôi yêu thích:

Mèo, chó, gà, lợn.

(2)   Thời gian (giờ) mà các bạn trong lớp dành cho hoạt động thể thao trong ngày:

1; 1,25; 1,5; 2.

b) Dãy (1) không phải là dãy số liệu, không thể sắp thứ tự.

   Dãy (2) là dãy số liệu.

Tranh luận

Một số tuyến xe buýt ở Hà Nội mà bạn An đã đi là: 01; 02; 12; 15.

Phương pháp giải:

Chú ý các số trên đại diện cho các tuyến đường đi của xe bus.

Lời giải chi tiết:

Dãy đã cho là dãy số liệu.

=> Ủng hộ bạn Tròn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải mục 2 trang 90, 91, 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Vuông và Tròn muốn tìm hiểu về mức độ thường xuyên lên thư viện trường của các bạn học sinh trong trường nên đã lập phiếu như Hình 5.1 để tiến hành khảo sát. Em hãy thảo luận nhóm và cho biết dữ liệu thu được trong mỗi cách làm của Vuông và Tròn có đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường không?

 • Giải bài 5.1 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Với mỗi câu hỏi sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào. a) Bạn có cho rằng đọc sách là một thói quen tốt? A. Rất đồng ý B. Đồng ý C. Không đồng ý D. Rất không đồng ý b) Ca sĩ Việt Nam nào bạn thích nhất?

 • Giải bài 5.2 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Vuông đưa ra ý kiến về tay thuận của các học sinh trong trường như hình bên. Em hãy đưa ra phương án thu thập dữ liệu phù hợp để giúp Vuông kiểm tra ý định các bạn học sinh đang kiến của mình nhé!

 • Giải bài 5.3 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Vân muốn kiểm tra nhận định “Các bạn học sinh nam yêu thích các chương trình thể thao hơn các bạn nữ”. Hãy lập bảng hỏi và thu thập dữ liệu để kiểm tra nhận định này.

 • Giải bài 5.4 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

  Các dữ liệu thu thập được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Trong một khu dân cư có 5 000 hộ gia đình. Để xác định trung bình mỗi hộ gia đình có bao nhiêu ti vi, một nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu bằng cách đánh số các hộ gia đình từ 1 đến 5 000 và ghi lại số ti vi của những hộ gia đình có số thứ tự là 1; 11;...; 4 991. b) Để đánh giá thể lực của học sinh toàn trường, giáo viên thể dục đã cho các bạn trong câu lạc bộ bóng đá của trường chạy cự li 1 000 m và ghi l

>> Xem thêm