Giải mục 2 trang 34, 35 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


So sánh: a) 1,313233… và 1,(32);...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 3

So sánh:

a) 1,313233… và 1,(32);             b) \(\sqrt 5 \) và 2,36 ( có thể dùng máy tính cầm tay để tính \(\sqrt 5 \))

Phương pháp giải:

Viết các số ở dạng số thập phân rồi so sánh các số thập phân

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 1,(32) = 1,323232….

Quan sát chữ số ở hàng thập phân thứ 2, ta thấy 1 < 2 nên 1,313233… < 1,(32)

b) Ta có: \(\sqrt 5  = 2,236 \ldots .\)

Quan sát chữ số ở hàng thập phân thứ nhất, ta thấy 2 < 3 nên 2,236 < 2,36

Vậy \(\sqrt 5 \) < 2,36


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm