Giải câu hỏi khởi động trang 5 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Trong hai phát biểu trên, phát biểu nào là mệnh đề toán học?

Lời giải chi tiết

Mệnh đề "Số 15 chia hết cho 5" là một mệnh đề toán học.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm