Giải bài 5 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Dùng kí hiệu “\(\forall \)” hoặc “\(\exists \)” để viết các mệnh đề sau:

a) Có một số nguyên không chia hết cho chính nó.

b) Mọi số thực cộng với 0 đều bằng chính nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết mệnh đề về dạng “\(\exists x \in X,\;P(x)\)”.

b) Viết mệnh đề về dạng “\(\forall x \in X,\;P(x)\)”.

Lời giải chi tiết

a) \(\exists x \in \mathbb{Z},\;x \; \text{không chia hết} \;x.\)

b) \(\forall x \in \mathbb{R},\;x + 0 = x.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm