Giải bài 6 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Phát biểu các mệnh đề sau:

a) \(\forall x \in \mathbb{R},\;{x^2} \ge 0\)

b) \(\exists x \in \mathbb{R},\;\dfrac{1}{x} > \;x.\)

Lời giải chi tiết

a) Mọi số thực có bình phương không âm.

b) Có một số thực nhỏ hơn nghịch đảo của chính nó.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm