Giải bài 1,2,3,4,5 trang 76 SBT Sinh học 7


Giải bài 1,2,3,4,5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

A. có hiện tượng trú đông.

B. chỉ kiếm mồi vào ban đêm, ăn sâu bọ...

C. sống ở nơi ẩm ướt.                           

D. thuộc động vật biến nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đời sống

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là chỉ kiếm mồi vào ban đêm, ăn sâu bọ...

Chọn B

Câu 2

Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là

A. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

B. mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.

C. chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt.

D. cả A và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

Chọn A

Câu 3

Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch đồng là

A. da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.

B. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

C. các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch đồng là:

+ Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.

+ Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

+ Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).

Chọn D

Câu 4

Ếch đồng sinh sản bằng cách

A. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển không có biến thái.

B. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển có biến thái.

C. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển không có biến thái.

D. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sinh sản và phát triển

Lời giải chi tiết:

Ếch đồng sinh sản bằng cách đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái

Chọn D

Câu 5

Hệ tuần hoàn ếch là hệ tuần hoàn

A. hở với tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

B. kín với tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. kín với tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

D. hở với tim 3 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nội quan

Lời giải chi tiết:

Hệ tuần hoàn ếch là hệ tuần hoàn kín với tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 6,7,8,9,10 trang 77 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 77 Sách bài tập Sinh học 7: Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

 • Giải bài 11,12,13,14 trang 77 SBT Sinh học 7

  Giải bài 11,12,13,14 trang 77 Sách bài tập Sinh học 7: Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là

 • Giải bài 5 trang 76 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Em hãy thiết kế một thí nghiệm chứng tỏ có sự hô hấp qua da của ếch.

 • Giải bài 4 trang 76 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các thông tin phù hợp vào các ô trống thể hiện sự tiến hoá của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp của lớp Lưỡng cư so với lớp Cá trong bảng sau:

 • Giải bài 3 trang 75 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Lưỡng cư.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí