Bài tập 1 trang 84 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

a) Em hãy hoàn thiện sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên:

b) Sơ đồ trên cho ta thấy điều gì? Em đồng ý với nhận định nào dưới đây thì đánh dấu x vào ô trống tương ứng:

☐ Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”.

☐ Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

☐ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến để cai trị.

☐ Đó là chính sách cai trị thâm độc của thực dân Pháp.

☐ Nhân dân Việt Nam rất căm thù bọn thực dân phong kiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tổ chức bộ máy nhà nước

Lời giải chi tiết

a)

b)

☒ Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”.

☒ Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

☒ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến để cai trị.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.