Bài tập 2 trang 85 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

a) Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) dưới đây nội dung của chính sách khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1897 - 1918:

- Về nông nghiệp:

- Về công nghiệp:

- Về giao thông vận tải:

- Về thương nghiệp:

- Về tài chính:

b) Em hãy rút ra nhận xét về chính sách kinh tế của thực dân Pháp theo các ý sau:

- Về mục đích của những chính sách trên:

- Ảnh hưởng của chính sách kinh tế trên đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân ta:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Chính sách kinh tế

Lời giải chi tiết

a)

- Về nông nghiệp:

+ Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất.

+ Duy trì phương thức sản xuất phong kiến (phát canh thu tô)

- Về công nghiệp:Tập trung vào công nghiệp khai thác: than và kim loại.

- Về giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt.

- Về thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam.

- Về tài chính:

+ Tăng thuế cũ, đặt các loại thuế mới.

+ Bắt nhân dân phải mua trái phiếu do Pháp phát hành

b)

- Về mục đích: nhằm vơ vét tài nguyên thiên nhiên, sức người, sức của của Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển của Pháp.

- Ảnh hưởng:

+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam, mang lại nhiều tiến bộ hơn so với phương thức sản xuất phong kiến.

+ Kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ và bị lệ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.

+ Đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực, bần cùng. Những cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân nổ ra khắp nơi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.