Bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Em hãy nêu các chính sách về văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam trong thời gian này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Chính sách văn hóa, giáo dục

Lời giải chi tiết

Các chính sách về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp:

- Vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến.

- Mở một số trường học, cơ sở văn hóa, y tế để phục vụ nhu cầu học tập của con em quan chức thực dân và đào tạo một lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị.

- Thi hành chính sách “ngu dân”, kìm hãm nhân dân ta trong vòng lạc hậu: khuyến khích các hủ tục lạc hậu, cho phép buôn bán thuốc phiện,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.