Bài 50.1 Trang 58 SBT Hóa học 9


Giải bài 50.1 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hóa học sau :

Đề bài

Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau :

Glucozơ \(\xrightarrow{{{\text{(1)}}}}\) rượu etylic \(\xrightarrow{{{\text{(2)}}}} \) axit axtic

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học của glucozơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

(1) \({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{30 - {{32}^o}C}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

(2) \({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{H}}_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 50: Glucozơ

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài