Bài 50.4 Trang 59 SBT Hóa học 9


Giải bài 50.4 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam CO2 và 10,8 gam H2O.

a)   Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b)  Xác định công thức phân tử của A biết 170 gam/mol < MA < 190 gam/mol.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz.

Lập tỉ lệ tối giản: x : y : z = nC : nH : nO dựa vào sản phẩm cháy.

Lời giải chi tiết

a) Sơ đồ phản ứng cháy của A : \(A + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + {H_2}O\)

Ta có : \({m_A} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\)

\( \to {m_A} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{O_2}}} = 26,4 + 10,8 - 19,2(gam) \to {m_A} = 18(gam)\)

Khối lượng C trong 18 gam A là : \(\dfrac{{26,4}}{{44}} \times 12 = 7,2(gam)\)

Khối lượng H trong 18 gam A là :\(\dfrac{{10,8}}{{18}} \times 2 = 1,2(gam)\)

Khối lượng O trong 18 gam A là 18 - 7,2 - 1,2 = 9,6 (gam).

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz

Ta có quan hệ

12x : y : 16z = 7,2 : 1,2 : 9,6

\(x:y:z = \dfrac{{7,2}}{{12}}:\dfrac{{1,2}}{{1}}:\dfrac{{9,6}}{{16}} = 0,6:1,2:0,6 = 1:2:1\)

→ công thức đơn giản nhất của A là CH2O

b) mA = 30n → 170 < 30n < 190    

  → n = 6.

Công thức phân tử của A là C6H12O6.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 50: Glucozơ

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài