Giải Bài 5 trang 29 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Chiều dài của phần thủy ngân trong nhiệt kế là 2 cm ở 00C và 22 cm ở 1000C (hình 4.4).

a) Nhiệt độ là bao nhiêu nếu chiều dài của thủy ngân là 8cm; 20cm?

b) Chiều dài của phần thủy ngân sẽ là bao nhiêu nếu  nhiệt độ là 500C.

Lời giải chi tiết

a)

Theo đề bài ta có: 2cm ứng với 00C và 22cm ứng với 1000C

Suy ra khoảng cách từ 00C đến 1000C là: 22 – 2 = 20cm

=> 1cm ứng với \(\frac{{100.1}}{{20}} = {5^0}C\)

Vậy:

+ Nếu chiều dài cột thủy ngân là 8cm thì nhiệt độ là \(\left( {8 - 2} \right).5 = {30^0}C\)

+ Nếu chiều dài cột thủy ngân là 20cm thì nhiệt độ là \(\left( {20 - 2} \right).5 = {90^0}C\)

b)

Do khoảng cách từ 00C đến 1000C là 20cm nên khoảng cách từ 00C đến 500C sẽ là 10cm.

Mà 00C ứng với 2cm suy ra 500C ứng với 10 + 2 = 12 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập (Chủ đề 1 và 2)