Bài 48.1 Trang 57 SBT Hóa học 9


Giải bài 48.1 Trang 57 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất sau :

Đề bài

Có các chất sau :

C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.

a)  Những chất nào tan nhiều trong nước ?

b)  Những chất nào có phản ứng thủy phân ?

c)   Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau ?

Hãy viết các phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất của một số hợp chất hữu cơ trên.

Lời giải chi tiết

a) Các chất tan nhiều trong nước : C2H5OH, CH3COOH.

b) Các chất có phản ứng thuỷ phân :

CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.

CH3COOC2H5 + H2O \(\mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}}\) CH3COOH + C2H5OH

 (C17H35COO)3C3H5 + H2O \(\mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}}\) 3C17H35COO H + C3H5(OH)3

c) Các chất chuyển đổi cho nhau theo sơ đồ 

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{H}}_2}O\)

\({C_2}{H_5}OH + C{H_3}{\rm{COO}}H \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O\)

\(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài