Bài 4.8* Trang 7 SBT Hóa học 9


Đề bài

Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3. Thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 15 và tạo ra 31,75 gam muối clorua.

a)  Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

b)  Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học xảy ra giữa HCl và các chất đề bài ra. Tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học : \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

\(FeO + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

\(FeC{O_3} + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}O + C{O_2}\)

a) Tính thể tích dung dịch HCl :

Theo PTHH:\({n_{HCl}} = 2{n_{FeC{l_2}}} = 2.\dfrac{{31,75 }}{{127}} = 2.0,25 = 0,5(mol)\)

\(\to {V_{HCl}} = \dfrac{{0,5 }}{{0,5}} = 1(l)\)

b) Tính % khối lượng: Gọi số mol Fe, FeO, FeCOtrong hỗn hợp là x, y, z     =>  x + y + z =0,25

Theo phương trình hóa học : Số mol  H2 , \(C{O_2}\) là x, z

\( \to \bar M = \dfrac{{2x+44z }}{{x+z}} = 15 \times 2 \to z = 2x\)

Mặt khác : 56x + 72y + 116z =21,6

Giải ra ta có:

\(\left\{ \matrix{x = 0,05\,\,\,\,\,\,\,\% {m_{Fe}} = \dfrac{{0,05 \times 56}}{{21,6}} \times 100\% = 12,95\% \hfill \cr y = 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\% {m_{FeO}} = \dfrac{{0,1 \times 72}}{{21,6}} \times 100\% = 33,33\% \hfill \cr z = 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\% {m_{FeC{O_3}}} = 100\% - 12,95\% - 33,33\% = 53,72\% \hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu
 • Bài 4.7 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.7 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

 • Bài 4.6 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.6 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9.Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

 • Bài 4.5 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.5 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là

 • Bài 4.4 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.4 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

 • Bài 4.3 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.3 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau : đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.