Bài 4.3 Trang 7 SBT Hóa học 9


Đề bài

Cho những chất sau : đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric. Hãy viết những phương trình hoá học điều chế đồng(II) sunfat từ những chất đã cho, cần ghi rõ các điều kiện của phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về tính chất hóa học của axit sunfuric. Tại đây

Lời giải chi tiết

Có các chất: Cu ; các hợp chất của đồng là CuO, Cu(OH)2, các muối đồng là CuCO3 hoặc CuCl2, hoặc Cu(NO3)2 ; H2SO4. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện của phản ứng.

Thí dụ :

- Cu + 2H2SO4 (đặc) \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CuSO4 + SO2 + 2H2O

- CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

- CuCO3 + H2SO4 → CuSO4 + CO2 + H2O

- Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Một số axit quan trọng

 • Bài 4.4 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.4 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

 • Bài 4.5 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.5 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là

 • Bài 4.6 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.6 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9.Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

 • Bài 4.7 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.7 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

 • Bài 4.8* Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.8 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3.

 • Bài 4.2 Trang 6 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.2 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

 • Bài 4.1 Trang 6 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.1 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các chất trong dãy :

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.