Bài 4.7 Trang 7 SBT Hóa học 9


Giải bài 4.7 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

Đề bài

Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

a)  Viết phương trình hoá học.

b)  Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

c)   Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối lượng riêng là 1,045 g/ml, thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hoá học :

H2SO4 + 2NaOH —> Na2SO4 + 2H2O

b) Tìm khối lượng dung dịch NaOH :

- Số mol H2SO4 tham gia phản ứng : \(\dfrac{{1 \times 20 }}{{1000}} = 0,02(mol)\)

- Số mol NaOH tham gia phản ứng .

\({n_{NaOH}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,02 \times 2 = 0,04(mol)\)

- Khối lượng NaOH tham gia phản ứng : mNaOH = 0,04 x 40 = 1,6 (gam).

- Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng :

\({m_{{\rm{dd}}NaOH}} = \dfrac{{1,6 \times 100 }}{{20}} = 8(gam)\)

c) Tìm thể tích dung dịch KOH

- Phương trình hoá học :   \({H_2}S{O_4} + 2KOH \to {K_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

- Số mol KOH tham gia phản ứng :

\({n_{KOH}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,02 \times 2 = 0,04(mol)\)

- Khối lượng KOH tham gia phản ứng : \({m_{KOH}} = 0,04 \times 56 = 2,24(gam)\)

- Khối lượng dung dịch KOH: \({m_{ddKOH}} = \dfrac{{100 \times 2,24 }}{{5,6}} = 40(gam)\)

- Thể tích dung dịch KOH cần dùng:

\({V_{ddKOH}} = \dfrac{{40 }}{{1,045}} \approx 38,278(ml)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Một số axit quan trọng

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài