Bài 4.7 Trang 7 SBT Hóa học 9


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

a)  Viết phương trình hoá học.

b)  Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

c)   Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối lượng riêng là 1,045 g/ml, thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hoá học :

H2SO4 + 2NaOH —> Na2SO4 + 2H2O

b) Tìm khối lượng dung dịch NaOH :

- Số mol H2SO4 tham gia phản ứng : \(\dfrac{{1 \times 20 }}{{1000}} = 0,02(mol)\)

- Số mol NaOH tham gia phản ứng .

\({n_{NaOH}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,02 \times 2 = 0,04(mol)\)

- Khối lượng NaOH tham gia phản ứng : mNaOH = 0,04 x 40 = 1,6 (gam).

- Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng :

\({m_{{\rm{dd}}NaOH}} = \dfrac{{1,6 \times 100 }}{{20}} = 8(gam)\)

c) Tìm thể tích dung dịch KOH

- Phương trình hoá học :   \({H_2}S{O_4} + 2KOH \to {K_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

- Số mol KOH tham gia phản ứng :

\({n_{KOH}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,02 \times 2 = 0,04(mol)\)

- Khối lượng KOH tham gia phản ứng : \({m_{KOH}} = 0,04 \times 56 = 2,24(gam)\)

- Khối lượng dung dịch KOH: \({m_{ddKOH}} = \dfrac{{100 \times 2,24 }}{{5,6}} = 40(gam)\)

- Thể tích dung dịch KOH cần dùng:

\({V_{ddKOH}} = \dfrac{{40 }}{{1,045}} \approx 38,278(ml)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu
 • Bài 4.8* Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.8 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3.

 • Bài 4.6 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.6 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9.Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

 • Bài 4.5 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.5 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là

 • Bài 4.4 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.4 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

 • Bài 4.3 Trang 7 SBT Hóa học 9

  Giải bài 4.3 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau : đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.