Bài 46.5 Trang 56 SBT Hóa học 9


Giải bài 46.5 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp

Đề bài

Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo phương trình hóa học, tính đến độ rượu và hiệu suất.

Lời giải chi tiết

\({V_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{50.4}}{{100}} = 2(l) \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2.1000.0,8 = 1600(gam)\)

Phương trình hóa học : 

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\) 

    46 gam                               60 gam

1600 gam                                x

\(x = \dfrac{{1600.60}}{{46}}\)

Vì hiệu suất đạt 80% \( \to {m_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = \dfrac{{1600.60.80}}{{46.100}} = 1669,6(gam)\)

\( \to {m_{giấm}} = \dfrac{{1669,6}}{{5}} \times 100 = 33392(gam) = 33,392(kg)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài