Bài 46.2 Trang 56 SBT Hóa học 9


Đề bài

Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học etilen, axit axetic.

Lời giải chi tiết

Tiến hành điều chế các chất theo sơ đồ chuyển đổi sau : 

\({{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}{\text{}} \to {\text{ }}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{OH }} \to {\text{ C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH }} \to {\text{ C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COO}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\)

\({C_2}{H_4} + {H_2}O\buildrel {axit} \over\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.