Bài 42.10 trang 98 SBT Hóa học 12


Giải bài 42.10 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Có các gói bột sau : Al, Fe, Ag, A1203. Trình bày cách phân biệt các chất trong mỗi gói bằng phương pháp hoá học.

Đề bài

Có các gói bột sau : Al, Fe, Ag, Al2O3. Trình bày cách phân biệt các chất trong mỗi gói bằng phương pháp hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lí thuyết nhận biết các chất vô cơ

Lời giải chi tiết

- Dùng dd NaOH: Al phản ứng tạo khí, Al2O3 bị hòa tan không có khí

- Dùng dd HCl: Fe phản ứng tạo khí, Ag không phản ứng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 42.11 trang 98 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.11 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch thu được bằng cách hoà tan các muối FeCl2, Zn(N03)2 và AlCl3 vào nước.

 • Bài 42.9 trang 98 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.9 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Cho các chất bột sau : Al, Mg, Fe, Cu. Trình bày cách phân biệt các chất bột trên mà chỉ dùng không quá hai dung dịch thuốc thử.

 • Bài 42.3; 42.4; 42.5; 42.6; 42.7; 42.8 trang 98 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.3; 42.4; 42.5; 42.6; 42.7; 42.8 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch : BaCl2, Na2S04, MgS04, ZnCl2, KNO3 và KHCO3 ?

 • Bài 42.1; 42.2 trang 97 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.1; 42.2 trang 97 Sách bài tập hóa học 12 - Để phân biệt các dung dịch : ZnCl2, MgCl2, CaCl2 và AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD