Bài 38.6 trang 94 SBT Hóa học 12


Giải bài 38.6 trang 94 Sách bài tập hóa học 12 - Điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 sau một thời gian người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điện phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuCl2 là

Đề bài

Điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 sau một thời gian người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điện phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuCl2

A. 0,25M                              B. 1,5M                 C. 1,0M                 D. 0,75M

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ số mol khí Cl2 tính được số mol CuCl2 tham gia phản ứng điện phân

Áp dụng tăng giảm khối lượng tính được số mol CuCl2 tham gia phản ứng với đinh sắt

Từ đó tính được số mol và nồng độ dung dịch CuCl2 ban đầu

Lời giải chi tiết

Ta có \({n_{C{l_2}}} = \dfrac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05\,\,(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng là

\(CuC{l_2}\xrightarrow{{dp{\text{dd}}}}Cu + C{l_2}\)

0,05                          0,05  (mol)

\( \to {n_{CuC{l_2}}} = 0,05\,\,mol\)

Vì sau phản ứng đem ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch thấy khối lượng đinh sắt tăng lên \(\to\) Cu2+

CuCl2 + Fe \( \to\) Cu + FeCl2

Nên \(\Delta m = {m_{Cu}} - {m_{F{\text{e}}}} = 8{n_{CuC{l_2}}} = 1,2\,\,gam \to {n_{CuC{l_2}}} = 0,15\,\,mol\)

Vậy tổng số mol CuCl2 ban đầu là : 0,05 + 0,15 = 0,2 (mol)

\( \to {C_{M\,\,CuC{l_2}}} = \dfrac{{0,2}}{{0,2}} = 1(M)\)  


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 38.7 trang 94 SBT Hóa học 12

  Giải bài 38.7 trang 94 Sách bài tập hóa học 12 - Viết PTHH hoàn thành chuỗi biến hoá sau :

 • Bài 38.8 trang 94 SBT Hóa học 12

  Giải bài 38.8 trang 94 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2S04 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V

 • Bài 38.9 trang 94 SBT Hóa học 12

  Giải bài 38.9 trang 94 Sách bài tập hóa học 12 - Tính thể tích của dung dịch K2Cr207 0,05M vừa đủ phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol FeS04 trong môi trường H2S04 dư.

 • Bài 38.10 trang 94 SBT Hóa học12

  Giải bài 38.10 trang 94 Sách bài tập hóa học 12 - So sánh tính chất lí, hoá học giữa các hợp chất của crom(III) với các hợp chất của nhôm.

 • Bài 38.11 trang 94 SBT Hóa học 12

  Giải bài 38.11 trang 94 Sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau :

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.